Pagaidu darbinieku piesaiste

Papildu personāls konkrētu projektu īstenošanai, vasaras sezonai, darbinieku aizvietošanai atvaļinājuma periodā u.c. funkcijām.

Pagaidu darbinieku piesaistīšana is aizstāv bakalaura ērts veids, kā nodrošināt neparedzētas, papildus vai mainīgās pozīcijas uzņēmumā; jums koncentrējoties uz sava biznesa attīstību, mēs uzņemsimies atbildību ano kontroli pār visām ar personālu saistītām administratīvām, juridiskām ano finanšu funkcijām, piemeklējot vajadzīgos speciālistus ano noformējot darba juridiskās attiecības maksimāli ātri.

Jūsu ieguvumi:

 • ātrs risinājums neplānotu vajadzību segšanai,
 • samazinātas administratīvās ano personāla izmaksas, jo darbinieka piesaiste tiek noformēta kā pakalpojums,
 • iespēja paveikt papildu darbu, nepalielinot štata vietu skaitu uzņēmumā (samazināta kadru mainība),
 • vīzas ar pagaidu darbiniekiem saistītās juridiskās, administratīvās ano finanšu darbības ano atbildību uzņemas Prefab Works,
 • iespēja atteikties nav kontroles funkcijas, jo Prefab Works konsultanti nodrošina arī darbinieku mobilā telefona, degvielas ano citu resursu patēriņa uzskaiti ano administrēšanu,
 • pagaidu darbinieku iespējams piesaistīt uz pilnu vai nepilnu darba dienu.

Mūsu pieredze, piemēri:

 • 10 datu ievades operatori 3 mēnešu periodam, uzņēmumam pārejot uz jaunu grāmatvedības sistēmu,
 • 4 dokumentu skenēšanas operatori uz 2 mēnešiem,
 • mārketinga speciālists – datu analītiķis uz mārketinga akcijas laiku, 2 mēnešiem, elastīgs darba laiks,
 • materiālu noliktavas koordinators, darba laiks 2 stundas dienā,
 • u.c.